Zpětný odkaz zdarma - Vložit sem článek zdarma!

Home > Řemesla a služby > Otestujte si praktický online informační systém pro školky Dignus.cz, znamenitý online informační systém pro školky zužitkují i dětské skupiny a jesle

Otestujte si praktický online informační systém pro školky Dignus.cz, znamenitý online informační systém pro školky zužitkují i dětské skupiny a jesle

Zmíněný docházkový systém od společnost Dignus je praktický pro rodiče, jejich potomky i pracovníky. Účelný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je pohodlný pro uživatele, vyznačuje se vysokým stupněm ochrany. Informační systém školky je uživatelsky přístupný zaměstnavatelům, pro všechny rodiče i pro nadřízené v MŠ, zlepšuje spolupráci rodičů a pedagogů při vychovávání svěřených dětí. Systém Dignus předkládá nutné informace rodičům, systém Dignus byl udělán pro umísťování fotografií a čerstvých novinek, podklady potřebné pro fakturování se dají do modulu taky uložit. Stejně tak se díky přezkoumanému, a přesto jednoduchému systému možné vypočítat školné na základě docházky. Uživatelsky vstřícný informační systém školky napomáhá zaměstnavateli i pracovníkům při spravování evidence a žádanek o dovolené. Vypracování statistik a sestav pro management je samozřejmostí systému Dignus.

Provozovatel školky si musí průběžně evidovat docházku, proto je nezbytné zavést evidenci svěřených děti. Praktický docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny udělal potřebný systém elektronické evidence dětské docházky s čipy anebo kartami. Program Dignus vznikl pro ulehčení zaměstnaneckých prací, zároveň usnadní zaznamenávání chodu MŠ, jeslí či dětské skupiny. Provozovatel modulu před spuštěním program představí zaměstnancům školního zařízení, dostane se jim pomoci v prvních krůčcích, všechny otázky budou hned zodpovězeny.

Modul se stane přítelem i pedagogům, kteří lépe ovládají vzdělávání dětí než administrativu. Úkolem programu je zjednodušení administrativních úkonů na minimum. Mateřským školkám, jeslím i dětským skupinám se program předává vytvořen na míru a zakódován, program Dignus je zajištěn proti vniknutí neoprávněných lidí.

  1. No comments yet.
Submitting Comment, Give me a second...

Leave a comment

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Trackbacks & Pingbacks ( 0 )
  1. No trackbacks yet.
  2. Trackbacks are currently closed.