Zpětný odkaz zdarma - Vložit sem článek zdarma!

Posts Tagged "bezregresní faktoring"

Factoring a jeho výhody pro vaši společnost

Factoring je předem ujednaný odkup krátkodobých pohledávek, zpravidla se splatností do 180 dnů, firmou zaměřenou na factoring. Dodavatelé zboží či případně služeb na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Firma zabývající se factoringem je tak věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a běžně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring a jeho výhody

Díky  faktoringu  je možné s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a také tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Také vás pak nepřekvapí sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

Regresní factoring – charakteristika

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou společností. Splatnost faktur pak může představovat 14 dní až po 180 dní. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring je pak využíván hlavně pro svou nízkou cenu srovnatelnou s bankovním úvěrem.

A co kreditní riziko?

S bezregresním factoringem faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko se pak automaticky převádí na konkrétní pojišťovnu, a právě z toho důvodu se mu také říká factoring s pojištěním. Bezregresním factoringem lze financovat lhůty splatnosti u důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je využíváno také při dodávkách neprověřeným odběratelům, nebo třeba do zahraničí.