Zpětný odkaz zdarma - Vložit sem článek zdarma!

Posts Tagged "deprese"

Blažené poznání vlastního ega, vleklé deprese a obvyklé krize středního věku pomáhá řešit řízený koučink

S rozmanitými strachy se už v životě potkal každý z nás. Jsou to třeba strachy o své blízké, náleží sem také strach o vlastní zdraví, strach z nemoci, deprese různého druhu, protivné krize středního věku. Častokrát jsou tyto stavy medikovány, chodí za psychology, zaměřují se na návyky, unikají od reality, bývají zlostní, nepříjemní ke svému okolí, dokonce se sebepoškozují. Nic z toho nevede ke zdárnému konci. Máme spásnou možnost, jež je opřeno o pochopení vlastní síly, poznání sebe sama, svých důležitých vlastností, dostat se znovu do formy je výsledkem naší práce.

Optimální podmínky pro růst vlastního ega tvoří programy Moje síla. Během koučinku Moje síla si všichni klienti pozvednou psychickou a fyzickou kondici, která se stane základem čelení různým životním nástrahám, osudovým překážkám, přemůžou strachy, zjistí vlastní způsob, jak se chovat k ostatním bez podlézání. Účinný koučink je pilířem úspěchu nalezení pravdivé osobnosti, která umí přijímat i dávat, ponaučení nalezne i v nezdaru, nepoloží ji krize středního věku, deprese jí zamávají, odolá lákadlům závislostí, přitom neztratí vlastní empatii, zakusí vlastní touhy a štěstí a především se dovede těšit ze všech nových dní.

Lektorský koučink je soustředěn na konkrétní jednotlivce a jeho individuální potřeby. Veškeré Roční programy byly zpracovány pro zájemce, kteří touží po systematickém rozvoji osobní síly s patrnými posunem v kratším časovém údobí. Kupříkladu úloha průběžných programů spočívá v primárním seznámení se s kurzy. A jednorázové intenzivní kurzy zájemci naleznou v pobytových programech Moje síla. Práci s osobnostním růstem v závislosti na osobní potřeby sleduje koučink Moje síla v individuálních programech.

Díky zkušeným koučům z programu Moje síla odvrátíte nechutné deprese a protivné krize středního věku

Ztracená chuť do práce, ztráta libida, pocit zmaru, úděsná krize středního věku, časté deprese a nepřetržitý stres. Pojetí, jež týrají mnohého chlapa. Kde znovu objevit smysl života? Jakým stylem lze opanovat stres, psychické vypětí, nežádoucí myšlenky, deprese, úzkostné pocity, že jsme v koncích a nic nedává smysl? Výtečný program Moje síla je skutečným východiskem pro ty muže, již se stále točí v bludném kruhu, hledají vlastní uplatnění, zajímá je duchovno. Léčebný projekt Moje síla se soustředí rovněž na muže, již si přejí mít dobrou kondičku, chtějí mít pronikavé myšlení a energii do života.

Obracíme se i na ty, kdo nechtějí jít se stádem, případně chce jít jinudy, touží po něčem větším, než co doteď znali. Odborný koučing je vstupní branou těm, kdo řeší komplikovanou životní situaci, ideálně dá radu těm, kdo dychtí po osobní změně. Jelikož nám je důvěrná i spiritualita, a tak koučing soustředíme jak na duševní vývoj, tak rovněž na fyzický růst. Tomu jsou obětovány naše programy.

Profesionální koučing Ročního programu pracuje se Silou Těla a Silou Mysli, je připraven hlavně pro vytrvalce. Další plán Chci změnu je soustředěn hlavně na Sílu Srdce. Zařizujeme ppobytové programy za hranicemi České republiky, které jsou orientovány na koučing Cesty poznání a růstu Síly. Sportovní činnosti, jako jsou thajský box, běhání či free diving jsou doplňovány přednáškami osobního rozvoje, lekce sebepoznání a fungování emocí. Do Průběžného programu se můžete přihlásit kdykoliv, koučing probíhá v Praze. Odpočinková a meditační cvičení vhodně doplňují sport a fyzickou námahu. Neoddělitelnou součástí programu je hlavně trénink mozku, podstatou tréninku je Síla Myšlenky. Zájemci mají v Individuálním programu koučing připraven tak, aby se třeba i fyzicky zdokonalil, či povolilo duševní napětí, vyřešil složitou situaci, nalezl osobní štěstí a byl v pohodě.