Zpětný odkaz zdarma - Vložit sem článek zdarma!

Posts Tagged "koučink"

Blažené poznání vlastního ega, vleklé deprese a obvyklé krize středního věku pomáhá řešit řízený koučink

S rozmanitými strachy se už v životě potkal každý z nás. Jsou to třeba strachy o své blízké, náleží sem také strach o vlastní zdraví, strach z nemoci, deprese různého druhu, protivné krize středního věku. Častokrát jsou tyto stavy medikovány, chodí za psychology, zaměřují se na návyky, unikají od reality, bývají zlostní, nepříjemní ke svému okolí, dokonce se sebepoškozují. Nic z toho nevede ke zdárnému konci. Máme spásnou možnost, jež je opřeno o pochopení vlastní síly, poznání sebe sama, svých důležitých vlastností, dostat se znovu do formy je výsledkem naší práce.

Optimální podmínky pro růst vlastního ega tvoří programy Moje síla. Během koučinku Moje síla si všichni klienti pozvednou psychickou a fyzickou kondici, která se stane základem čelení různým životním nástrahám, osudovým překážkám, přemůžou strachy, zjistí vlastní způsob, jak se chovat k ostatním bez podlézání. Účinný koučink je pilířem úspěchu nalezení pravdivé osobnosti, která umí přijímat i dávat, ponaučení nalezne i v nezdaru, nepoloží ji krize středního věku, deprese jí zamávají, odolá lákadlům závislostí, přitom neztratí vlastní empatii, zakusí vlastní touhy a štěstí a především se dovede těšit ze všech nových dní.

Lektorský koučink je soustředěn na konkrétní jednotlivce a jeho individuální potřeby. Veškeré Roční programy byly zpracovány pro zájemce, kteří touží po systematickém rozvoji osobní síly s patrnými posunem v kratším časovém údobí. Kupříkladu úloha průběžných programů spočívá v primárním seznámení se s kurzy. A jednorázové intenzivní kurzy zájemci naleznou v pobytových programech Moje síla. Práci s osobnostním růstem v závislosti na osobní potřeby sleduje koučink Moje síla v individuálních programech.